მეზობელი სიტყვები
hybrid-arrested translation
არსებითი სახელი
/͵haɪbrɪdəʹrɛstɪdtræns͵leɪʃn, -trænz͵leɪʃn/

ბიოტექ., გენ. ჰიბრიდის მიერ დათრგუნვილი ტრანსლაცია (გარკვეული მ-რნმ-ების მიმართ კომპლემენტარული რეკომბინაციული დნმ-ების იდენტიფიკაციის მეთოდი, რომელიც ეფუძნება ერთჯაჭვიანი დნმ-ის უნარს, დათრგუნოს ტრანსლაცია მ-რნმ-სთან ჰიბრიდიზაციის შედეგად).