მეზობელი სიტყვები
hybridization
არსებითი სახელი
/͵haɪbrɪdaɪʹzeɪʃn/

ჰიბრიდიზაცია (შეჯვარება გენეტიკურად განსხვავებული / სხვადასხვა სახეობის და ა.შ. წარმომადგენელი ინდივიდებისა).