მეზობელი სიტყვები
hybridization
არსებითი სახელი
/͵haɪbrɪdaɪʹzeɪʃn/

ჰიბრიდიზაცია, შეჯვარება (გენეტიკურად განსხვავებული / სხვადასხვა სახეობის წარმომადგენელი ინდივიდებისა).