მეზობელი სიტყვები
hybrid sterility
არსებითი სახელი
/͵haɪbrɪdstəʹrɪlətɪ/

გენ. ჰიბრიდული სტერილობა, შთამომავლობის მოცემის უუნარობა (ჩვეულ. სახეობათშორის) ჰიბრიდებში.