მეზობელი სიტყვები
hybrid vigour
არსებითი სახელი
/͵haɪbrɪdʹvɪgə(r)/

ჰიბრიდული ძალა, ჰეტეროზისი (ზომით, ძალით, სიცოცხლისუნარიანობით და სხვ. მაჩვენებლებით ჰიბრიდული ინდივიდის უპირატესობა თითოეულ მშობელთან შედარებით).