მეზობელი სიტყვები
hydrochoric ან hydrochorous
ზედსართავი სახელი
/͵haɪdrəʹkɒrɪk, -ʹkɔ:rɪk, -rəs/

ბოტ. ჰიდროქორიული, ჰიდროქორია რომ ახასიათებს (ითქმის მცენარის, მისი თესლის, ნაყოფის ან სპორების, მათი გავრცელების წესის და მისთ. შესახებ) [იხ. აგრ. hydrochory].