მეზობელი სიტყვები
hydrophilous
ზედსართავი სახელი
/haɪʹdrɒfɪləs/

ბოტ. ჰიდროფილური, წყლის მეშვეობით რომ იმტვერება (ითქმის მცენარის შესახებ).