მეზობელი სიტყვები
hydrophyte
არსებითი სახელი
/ʹhaɪdrəfaɪt/

ბოტ. ჰიდროფიტი, წყლის მცენარე.