მეზობელი სიტყვები
hydropolyp
არსებითი სახელი
/͵haɪdrəʊʹpɒlɪp/

ზოოლ. ჰიდროპოლიპი, ჰიდროიდული პოლიპი [იხ. აგრ. Hydrozoa].