მეზობელი სიტყვები
hydroponics
არსებითი სახელი
/͵haɪdrəʊʹpɒnɪks/

ბოტ., ბიოტექ. ჰიდროპონიკა, მცენარეების გამოზრდა უნიადაგოდ (მინერალურ წყალხსნარებში ან ამგვარი ხსნარებით გაჯერებულ ინერტულ სუბსტრატზე, მაგ. ქვიშაზე, ხრეშზე და მისთ.).