მეზობელი სიტყვები
hydropyle
არსებითი სახელი
/ʹhaɪdrəʊpaɪl/

ენტ. ჰიდროპილე (წყლის გამტარი არე ზოგიერთი მწერის ემბრიონის კუტიკულურ გარსში).