მეზობელი სიტყვები
hydrosere
არსებითი სახელი
/ʹhaɪdrəsɪə(r)/

ეკოლ. ჰიდროსერია (მცენარეული სუქცესია, რომელიც წყალში / წყლით დაფარულ ნიადაგზე იწყება).