მეზობელი სიტყვები
hydrosome
არსებითი სახელი
/ʹhaɪdrəʊsəʊm/

ზოოლ. ჰიდროსომა (ჰიდროიდული პოლიპების კოლონია მთლიანობაში) [იხ. აგრ. Hydrozoa].