მეზობელი სიტყვები
hydrosphere
არსებითი სახელი
/ʹhaɪdrəsfɪə(r)/

ეკოლ. ჰიდროსფერო, დედამიწაზე არსებული წყლის ერთობლიობა (ზღვები და ოკეანეები, ტბები, მდინარეები, გრუნტის წყლები და ატმოსფეროში არსებული წყლის ორთქლი).