მეზობელი სიტყვები
hydrospore
არსებითი სახელი
/ʹhaɪdrəspɔ:(r)/

ბოტ., მიკოლ. ჰიდროსპორა (წყლის გარემოში მოძრავი ზოოსპორა).