მეზობელი სიტყვები
hydrostome
არსებითი სახელი
/ʹhaɪdrəʊstəʊm/

ზოოლ. ჰიდროსტომა (ჰიდროიდული პოლიპის პირი).