მეზობელი სიტყვები
hydroxylation
არსებითი სახელი
/͵haɪdrɒksɪʹleɪʃn/

ქიმ. ჰიდროქსილაცია, ჰიდროქსილირება (მოლეკულისთვის ან ნაერთისთვის ჰიდროქსილის ჯგუფის დამატება) [იხ. აგრ. hydroxyl].