მეზობელი სიტყვები
hygrokinesis
არსებითი სახელი
/͵haɪgrəʊkɪʹni:sɪs, -kaɪʹ-/

(pl hygrokineses) ჰიგროკინეზი (ტენიანობის ცვლილებით გამოწვეული მოძრაობა ან ორიენტაცია).