მეზობელი სიტყვები
hygrophilous
ზედსართავი სახელი
/haɪʹgrɒfɪləs/

უპირატ. ბოტ. ჰიგროფილური, ტენმოყვარული; ტენიან / ჭაობიან ჰაბიტატებს შეგუებული.