მეზობელი სიტყვები
Hylidae
არსებითი სახელი
/ʹhaɪlɪdi:/

pl ამფ. ვასაკასებრნი (უპირატ. მეხეური ბაყაყების ოჯახი; Hylidae fam.).