მეზობელი სიტყვები
hymenal
ზედსართავი სახელი
/ʹhaɪmənl/

ანატ. საქალწულო აპკისა, ჰიმენისა, ჰიმენური.