მეზობელი სიტყვები
hymeniferous
ზედსართავი სახელი
/͵haɪməʹnɪfərəs/

მიკოლ. ჰიმენიუმიანი, ჰიმენიუმის მქონე (ითქმის სოკოს ან მისი ნაყოფსხეულის შესახებ) [იხ. აგრ. hymenium].