მეზობელი სიტყვები
Hymenomycetes
არსებითი სახელი
/͵haɪmənəʊmaɪʹsi:ti:z/

pl მიკოლ. მოძვ. ჰიმენომიცეტები, ჰიმენიუმიანი სოკოები (ბაზიდიომიცეტების პოლიფილეტური ჯგუფი, რომელიც ადრე კლასად მიიჩნეოდა; Hymenomycetes cls.).