მეზობელი სიტყვები
hypervariable region
არსებითი სახელი
/͵haɪpəʹvɛərɪəblʹri:dʒən/

მოლ. ბიოლ., იმუნ. ჰიპერვარიაბელური უბანი, hv-უბანი (ანტისხეულის მოლეკულისა; აბრევ. HVR).