მეზობელი სიტყვები
Hyphomycetes
არსებითი სახელი
/͵haɪfəʊmaɪʹsi:ti:z, -ts/

pl მიკოლ. ჰიფომიცეტები (უსრული სოკოების კლასი, რომელშიც ვეგეტაციური სტადია, როგორც წესი, კარგად განვითარებულ მიცელიუმს წარმოადგენს; Hyphomycetes cls.).