მეზობელი სიტყვები
hypostomatous
ზედსართავი სახელი
/͵haɪpəʊʹstɒmətəs/

1. ბოტ. ჰიპოსტომატური, ბაგეები ფირფიტის ქვედა ზედაპირზე რომ აქვს (ითქმის ზოგიერთი ტიპის ფოთლების შესახებ);

2. ზოოლ. ჰიპოსტომატური, პირი სხეულის ქვედა ან ვენტრალურ მხარეს რომ აქვს (ითქმის ზოგიერთი თევზისა და ინფუზორიის შესახებ).