მეზობელი სიტყვები
hypoxanthine-guanine phosphoribosyltransferase
არსებითი სახელი
/͵haɪpəʊ͵zænθɪnʹgwɑ:ni:n͵fɒsfə͵raɪbəsɪlʹtrænsfəreɪz/

ბიოქ. ჰიპოქსანთინ-გუანინფოსფორიბოზილტრანსფერაზა, ჰგფტ, ჰგფრტ (პურინული ცვლის მარეგულირებელი ფერმენტი ევკარიოტებში; აბრევ. HGPRT).