მეზობელი სიტყვები
Hyracoidea
არსებითი სახელი
/ʹhaɪərəkɔɪdɪə/

pl მმლ. დამანები, ჰირაქსები (მცირე ზომის, მცენარეჭამია ძუძუმწოვართა რიგი; Hyracoidea ord.).