მეზობელი სიტყვები
Hyracotherium
არსებითი სახელი
/͵haɪrəkəʹθɪərɪəm, ͵haɪrəʊ-/

პალეონტ. ჰირაკოთერიუმი (ამომწყდარ ცხენისმაგვარ კენტჩლიქოსანთა გვარი; Hyracotherium gen.).