მეზობელი სიტყვები
hyssop
არსებითი სახელი
/ʹhɪsəp/

ბოტ. უსუპი (მრავალწლოვან ბალახოვან მცენარეთა ოჯახი; Hyssopus gen.).