მეზობელი სიტყვები
hysterotely
არსებითი სახელი
/ʹhɪstərəʊti:lɪ/

ენტ. ჰისტეროტელია (ლარვული ნიშან-თვისებების შენარჩუნება / არსებობა ჭუპრში ან იმაგოში).