მეზობელი სიტყვები
Hystricidae
არსებითი სახელი
/hɪʹstrɪsɪdi:/

pl მმლ. მაჩვზღარბასებრნი (მღრღნელების რიგის ეკლიან ძუძუმწოვართა ოჯახი; Hystricidae fam.).