მეზობელი სიტყვები
H-zone
არსებითი სახელი
/ʹeɪtʃzəʊn/

ციტ. H-ზონა (A-დისკოს მკრთალი ცენტრალური უბანი) [იხ. აგრ. A-band].