მეზობელი სიტყვები
IAA
/͵aɪeɪʹeɪ/

აბრევ. = indole-3-acetic acid.