მეზობელი სიტყვები
I-band
არსებითი სახელი
/͵aɪʹbænd/

(isotropic band-ის შემოკლ.) ციტ. I-დისკო, იზოტროპული დისკო (მიოფიბრილის ნათელი აქტინური უბანი; აგრ. I-disc) [შდრ. აგრ. A-band].