მეზობელი სიტყვები
ibex
არსებითი სახელი
/ʹaɪbɛks/

მმლ. გარეთხა (გარეული თხების ზოგიერთ სახეობათა საერთო სახელწოდება), განსაკ. ალპური გარეთხა (Capra ibex; აგრ. Alpine ibex); Siberian ibex ციმბირული გარეთხა (Capra sibirica).