მეზობელი სიტყვები
ibis
არსებითი სახელი
/ʹaɪbɪs/

ორნ. 1) ივეოსი, იბისი;

2) pl = Threskiornithidae.