მეზობელი სიტყვები
icefish
არსებითი სახელი
/ʹaɪsfɪʃ/

იქთ.

1. 1) ნოთოთენია (Nototheniidae fam.) აგრ. cod icefishe;

2) pl ნოთოთენიასნაირნი (ქორჭილასნაირთა ქვერიგი; Notothenioidei subord.);

2. (აგრ. noodlefish) 1) წვრილკბილა თევზი, სალანქსი (Salangichthys microdon);

2) pl სალანქსისებრნი (სხივფარფლიანთა ოჯახი; Salangidae fam.).