მეზობელი სიტყვები
ice plant ან iceplant
არსებითი სახელი
/ʹaɪsplɑ:nt/

ბოტ. ბროლის ბალახი (მიხაკისნაირთა რიგის მცენარე; Mesembryanthemum crystallinum) აგრ. crystalline iceplant.