მეზობელი სიტყვები
iconic memory
არსებითი სახელი
/aɪ͵kɒnɪkʹmɛmərɪ/

ფიზიოლ. ხატისმიერი მეხსიერება (ვიზუალური / მხედველობითი სენსორული მეხსიერება).