მეზობელი სიტყვები
idiobiology
არსებითი სახელი
/͵ɪdɪəʊbaɪʹɒlədʒɪ/

იდიობიოლოგია (ბიოლოგიის დარგი, რომელიც ცალკეულ ორგანიზმებს შეისწავლის).