მეზობელი სიტყვები
idioblast
არსებითი სახელი
/ʹɪdɪəʊblɑ:st/

ციტ. იდიობლასტი (მცენარის ცალკეული უჯრედი, რომელიც ფორმითა და ფუნქციით მკვეთრად განსხვავდება მომიჯნავე ქსოვილის უჯრედებისაგან).