მეზობელი სიტყვები
IEL
/͵aɪi:ʹɛl/

აბრევ. = intraepithelial lymphocyte.