მეზობელი სიტყვები
IF
/͵aɪʹɛf/

აბრევ.

1. = intermediate filament;

2. = intrinsic factor.