მეზობელი სიტყვები
IFN
/͵aɪɛfʹɛn/

აბრევ. = interferon.