მეზობელი სიტყვები
IgA
/͵aɪdʒi:ʹeɪ/

აბრევ. = immunoglobulin A.