მეზობელი სიტყვები
IgD
/͵aɪdʒi:ʹdi:/

აბრევ. = immunoglobulin D.