მეზობელი სიტყვები
IgE
/͵aɪdʒi:ʹi:/

აბრევ. = immunoglobulin E.