მეზობელი სიტყვები
IgG
/͵aɪdʒi:ʹdʒi:/

აბრევ. = immunoglobulin G.