მეზობელი სიტყვები
IgM
/͵aɪdʒi:ʹɛm/

აბრევ. = immunoglobulin M.