მეზობელი სიტყვები
IgSF
/͵aɪdʒi:ɛsʹɛf/

აბრევ. = immunoglobulin superfamily.